Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków Oddział Lubelski

Fonie Lublina 2020

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Koncert IX – 7 listopada, godz. 19:00 / Klasztor oo. Dominikanów w Lublinie/ Muzyka religijna ostatniego ćwierćwiecza

Anna Barska – sopran
Jacek Szponarski – tenor
Elżbieta Charlińska – organy
Chór Chłopięcy Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie „Słowiki Lubelskie”
pod dyrekcją Ireny Sołtan-Wąsik

Słowo o muzyce – Andrzej Gładysz

UWAGA: LICZBA MIEJSC OGRANICZONA
– rezerwacje przyjmujemy pod adresem rezerwacje.spam.lublin@wp.pl
oraz drogą sms-ową (+48 506 818 990)
Podczas koncertu obowiązuje stosowny reżim sanitarny

TRANSMISJA KONCERTU ON-LINE

Program:

Michał Malec (ur. 1995)
1. Hymn do Zbawiciela na chór męski (2014)
2.Oratio pro pace do słów św. Franciszka z Asyżu (2018)
3. Deus caritas est (2016)
4. Da pacem, Domine (2012)
5. Gloria Patri (2012)

Marcin Kopczyński (ur. 1973)
6. Omnipotens sempiterne Deus (Wszechmogący Wieczny Boże, 2014)
7. Audi filia et vide (Słuchaj córko i patrz, 2010)
8. Tota formosa et suavis es (Cała piękna i pełna wdzięku jesteś…, 2009)

Józef Świder (1930 –2014)
9. Śpiewy mszalne (2003)

Andrzej Nikodemowicz (1925 – 2017)
10. Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny op. 106 (1999)
11.Tryptyk (Grudki kadzidła IV) op. 127 (2010)

Blask Zmartwychwstałego i światło Matki Jego…
… czyli międzypokoleniowy, muzyczny dialog z wiarą

W przestrzeni kulturalnej Lublina bazylika oo. Dominikanów jest miejscem szczególnym. Chyląc czoła przed tradycją i historią z jednej strony, z drugiej otwarta jest na międzywyznaniową i międzypokoleniową rozmowę o Bogu i jego relacjach z człowiekiem, o człowieku i jego stosunku do Boga. W tak ważkich, a zarazem trudnych, tematach czasem ciężko jest dobrać właściwe słowa. Niejednokrotnie nawet najdoskonalej wyselekcjonowany język nie jest w stanie oddać emocji i głębi przekazu. W momentach takich z pomocą przychodzi muzyka, która dotyka naszego najskrytszego „ja”. Wszak już św. Augustyn pisał: „Jakże płakałem, gdy, poruszony do głębi, słuchałem głosów Twego Kościoła, rozbrzmiewających słodko wśród hymnów i pieśni! Wpływały one do uszu, a z nich wsączała się do serca prawda i rozpalało się od niej uczucie pobożności; płynęły łzy i dobrze mi z nimi było”.

W listopadowy wieczór w murach pradawnej świątyni zanurzymy się w rozmyślaniach i wizjach Boga ujętych w dźwięki przez współczesnych polskich kompozytorów, reprezentujących kolejne pokolenia – wydawałoby się – odległe i niezwykle różne, a jednak z nie mniejszym oddaniem, poruszające świat muzycznego mistycyzmu.

Koncert rozpocznie Chór chłopięcy WOK w Lublinie „Słowiki Lubelskie” pod dyrekcją Ireny Sołtan-Wąsik. Zaprezentuje on zebranym kompozycje lubelskiego twórcy młodego pokolenia, Michała Malca. Usłyszymy trzygłosowy Hymn do Zbawiciela z autorskim tekstem kompozytora. W dalszej kolejności wykonane zostaną utwory na cztery głosy, nawiązujące do wątku pokoju, tj.: Oratio pro pace (Modlitwa o pokój) ze średniowiecznym łacińskim tekstem św. Franciszka z Asyżu i nawiązujący do tradycji muzycznej krzyżowców śpiew gregoriański Da pacem, Domine (Panie, daj pokój) we współczesnym opracowaniu,. Rozdzieli je nie mniej wymowna antyfona Deus caritas est (Bóg jest miłością), a całości dopełni osadzona w liturgii wczesnochrześcijańskiej doksologia trynitarna Gloria Patri (Chwała Ojcu), która zgodnie z tradycją muzyczną kościoła katolickiego stosowana jest zwykle jako formuła kończąca.

W drugim bloku rozważań przewodnikiem będzie Marcin Kopczyński, kompozytor związany z Akademią Muzyczną w Bydgoszczy, której jest absolwentem i wykładowcą, nawiązując do postaci Matki Boga, Maryi. Kolekta Omnipotens sempiterne Deus (Wszechmogący wieczny Boże) na wspomnienie Niepokalanego Serca Maryi ukazuje bohaterkę jako dom Ducha Świętego. Z kolei utwory Audi filia (Słuchaj córko) oraz Tota formosa et suavis es (Cała ozdobna i pełna wdzięku jesteś) odnoszą się do Święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, stanowiąc odpowiednio muzyczne opracowanie tekstów Graduału i Alleluja oraz Antyfony z pierwszych nieszporów i opisując moment wyniesienia Marii Panny.

Ostatnie ogniwo zapełnią dzieła kompozytorów starszych, ale nie mniej odważnych muzycznie. Śpiewy Mszalne Józefa Świdra to ambitna harmonicznie i wymagająca melodycznie próba wykorzystania części stałych Mszy świętej jako inspiracji dla zbudowania odrębnej, złożonej wewnętrznie formy artystycznej. Z kolei prezentowane w finale dzieła wybitnego lubelskiego kompozytora, Andrzeja Nikodemowicza, stanowić będą swoiste podsumowanie muzycznego rozważania. Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Marii Panny „Zawitaj Pani światła” to intymne spotkanie artysty z najpopularniejszą w Polsce wersją tej paraliturgicznej modlitwy, zaś oparty na fragmentach poezji Beaty Obertyńskiej Tryptyk „Grudki kadzidła IV” jawi się jako osobiste wyznanie wiary autora – jego zachwytu Bogiem, powierzeniu siebie planom Pana i wreszcie… świadomości bycia małą grudką wśród wszechpotężnej rzeczywistości i niezmierzonej mocy Najwyższego.

W kolejnej odsłonie cyklu Fonie Lublina przed nami przegląd polskiej współczesnej muzyki religijnej. Zaprezentują ją dla Państwa w niedzielę 7 listopada 2020 r. w mistycznej bazylice Ojców Dominikanów na Starym Mieście artyści związani z Oddziałem Lubelskim Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków: Anna Barska (sopran), Jacek Szponarski (tenor) i Elżbieta Charlińska (organy) oraz Chór chłopięco-męski „Słowiki Lubelskie” pod dyrekcją Ireny Sołtan-Wąsik. W blasku świec, zamiast reflektorów… zapraszamy na chwilę muzycznej zadumy nad tym co przeszłe i przyszłe, zanurzonej w życiu, śmierci i zmartwychwstaniu Pana oraz ufnej ofierze Jego Matki.

Andrzej Gładysz

MICHAŁ MALEC

Urodził się w 1995 roku w Lublinie. Absolwent kompozycji na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie prof. Pawła Łukaszewskiego, kształcił się również na University of Aberdeen w Szkocji pod kierunkiem prof. Paula Mealora. Obecnie studiuje dyrygenturę symfoniczno-operową w klasie prof. Moniki Wolińskiej na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. W 2019 roku ukończył letni kurs Oxford University Composing for Choirs Summer School.
Pomimo młodego wieku jest laureatem licznych nagród, takich jak: I miejsce w Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim „Musica Sacra Nova” w 2019 roku, III miejsce w 2016 oraz w Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim “Musica Sacra” w Częstochowie w 2012, czy II miejsce w Konkursie Kompozytorskim JP2 w 2018 roku. Jego dorobek twórczy obejmuje zarówno utwory wokalne, jak i instrumentalne oraz
wokalno-instrumentalne, które były wykonywane zarówno w Polsce, jak i za granicą – m.in. na Litwie, w Estonii, w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Norwegii i Portugalii. Wśród wykonawców jego muzyki znajdują się np. Polsko-Norweska Młodzieżowa Orkiestra Symfoniczna, litewski chór “Jauna Muzika”, Europäischer Kammerchor Köln, Chór Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu, czy Sekstet proMODERN.
Michał Malec ma na koncie także wydanie utworu przez niemieckie wydawnictwo Schott Music, a jego utwory znalazły się na płytach Chóru Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu, Chóru Katedry Warszawsko-Praskiej MUSICA SACRA, Polskiego Narodowego Chóru Młodzieżowego i zespołu wokalnego Art’n’Voices, z których dwie nominowane były
do nagrody Fryderyk w 2019 i 2020 roku.

MARCIN KOPCZYŃSKI

Urodził się w 28 marca 1973 r. w Inowrocławiu. Ukończył z wyróżnieniem Państwową Szkołę Muzyczną w Inowrocławiu w klasie fortepianu i rogu. W 1998 r. otrzymał dyplom bydgoskiej Akademii Muzycznej z kompozycji (w klasie prof. F. Woźniaka, z wyróżnieniem) oraz z teorii muzyki. W 2010 r. uzyskał stopień doktora sztuki w specjalności kompozycja i teoria muzyki, w 2018 r. – stopień doktora habilitowanego.
Obecnie profesor w macierzystej uczelni. Dwukrotny stypendysta Ministra Kultury i Sztuki. W 1997 r. otrzymał Nagrodę Prezydenta Inowrocławia. W 2000 r. jego 8-głosowy motet In Te Domine speravi (1996) znalazł się w finale konkursu New London Choir Choral Composition Prize. W 2010 i 2018 r. otrzymał Nagrodę Rektora AM w Bydgoszczy,                       a w 2011 r. stypendium artystyczne Prezydenta Inowrocławia. W 2013 r. został laureatem Europejskiego Festiwalu Akademii Muzycznych w Warszawie. Otrzymał także Dyplom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za szczególny wkład w rozwój szkolnictwa artystycznego (2013). Wyróżniany jako animator kultury przez Prezydenta Inowrocławia (1997, 2008, 2015, 2017). W 2017 został uhonorowany dyplomem „za wysoki kunszt artystyczny” na XXIX Międzynarodowym Festiwalu „Janwarskije Muzykalnyje Wiecziera”     w Brześciu (Białoruś).   
Autor kilkudziesięciu kompozycji na różne składy wykonawcze. Jego utwory i opracowania były wykonywane w kraju i za granicą (w Niemczech, Hiszpanii, Chorwacji, Serbii, na Węgrzech, Litwie, Białorusi i Ukrainie oraz w Arabii Saudyjskiej), m. in. na wielu festiwalach i konkursach: Festiwal Coral de Turon, Festival Internacional de Musica de Cantabria (Hiszpania), International Sacred Music Choir Competition in Vilnius (Litwa), Festiwal Muzyki Polskiej w Gyor (Węgry), Europe Month in Saudi Arabia 2016, XII International Music Festival Art Duo Prague w Pradze (Czechy),XXIX International Festival „January musical parties” w Brześciu (Białoruś), III Spotkania Młodzieży Polskiej i Ukraińskiej we Lwowie (Ukraina), Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej Gaude Mater w Częstochowie, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim, Musica Moderna w Łodzi, Międzynarodowy Festiwal La Folle Yournee de Varsowie w Warszawie, Międzynarodowe Forum Pianistyczne w Sanoku (2012, 2013, 2017), 48. Festiwal Poznańska Wiosna Muzyczna 2019, IV Międzynarodowe Forum Altówkowe w Poznaniu, Festiwal Nowa Muzyka w Bydgoszczy, 38. International Festival Chorus Inside Croatia w Rovinj, 9. Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Chóralny Canco Mediterrania w Lloret de Mar i Barcelonie (2019), ogólnopolski III Bydgoski Festiwal Fagotowy, 46. Międzynarodowy Kongres Altowiolowy w Poznaniu, V Festiwal Nowe Fale w Gdańsku.
Jego utwory i opracowania wykonywali i nagrywali m.in. soliści – Ingrida Gapova, Małgorzata Ratajczak, Krzysztof Meisinger, Radosław Sobczak, oraz dyrygenci – Agnieszka Duczmal, Jerzy Salwarowski, Jan Łukaszewski, Włodzimierz Siedlik, Zygmunt Rychert, Mieczysław Nowakowski, Jerzy Kosek, Miroslav Skoryk, Piotr Wajrak, Aleksander Gref, Paweł Radziński, Michał Dworzyński, Monika Wilkiewicz. 
Kompozycje Kopczyńskiego zostały utrwalone na kilku płytach CD.

JÓZEF ŚWIDER

Józef Świder urodził się 19 sierpnia 1930 roku w Czechowicach. Zmarł 22 maja 2014 roku w Katowicach.
Był najstarszy z pięciorga dzieci Jana i Heleny z domu Wieczorek. Zainteresowanie muzyką wyniósł z rodzinnego domu, gdzie podstaw gry na organach uczyli go dziadek Antoni Wieczorek i ojciec – kościelni organiści. Później pogłębiał wiedzę muzyczną u Józefa Borgieła, uznanego w Czechowicach autorytetu muzycznego.
W 1947 roku przeniósł się z pszczyńskiej szkoły średniej do przedostatniej klasy Liceum Muzycznego w Katowicach – klasy fortepianu prof. Stefanii Allinówny. Dwa lata później (1949) rozpoczął naukę w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej (PWSM) w Katowicach, studiując jednocześnie na trzech kierunkach – teorii muzyki u prof. Adama Mitschy, fortepianu u prof. Stefanii Allinówny i kompozycji u prof. Bolesława Woytowicza. W 1953 roku uzyskał dyplom z teorii muzyki, w 1954 z fortepianu, a w 1955 ukończył studia z kompozycji, otrzymując dyplom z odznaczeniem.
W latach 1956 – 1958 kontynuował naukę z zakresu kompozycji na studiach aspiranckich u prof. Bolesława Woytowicza w Krakowie.
W roku 1966 przebywał na stypendium w Accademia Santa Cecilia w Rzymie, studiując u włoskiego kompozytora Goffredo Petrassiego.
Równocześnie z twórczością kompozytorską rozpoczął pracę pedagogiczną. W latach 1953 – 1955 pracował w Liceum Muzycznym w Bielsku-Białej, w latach 1953 – 1961 w Liceum Muzycznym w Katowicach, a już po uzyskaniu pierwszego dyplomu w 1952 roku podjął pracę w katowickiej PWSM, gdzie pracował nieprzerwanie do 2006 roku.
W katowickiej PWSM (obecnej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego) był kolejno: adiunktem (1959), docentem (1967), profesorem nadzwyczajnym (1979), profesorem zwyczajnym (1988). W uczelni tej pełnił też wiele funkcji: dziekana Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki (1967 – 1972 i 1975 – 1991), kierownika Katedry Kompozycji i Teorii Muzyki (1990 – 1996), prorektora (1972 – 1975).
Uczniami Józefa Świdra byli, między innymi, Aleksander Lasoń, Andrzej Dziadek, Wiesław Cienciała i Jarosław Mamczarski.
Ponadto pracował (od 1975) i kierował Instytutem Muzyki (wcześniej Instytutem Pedagogiki Muzycznej) w Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie (1985 – 2000).
W latach 1971 – 1976 był członkiem Komisji ds. Przewodów Doktorskich w PWSM w Warszawie.
Od czasu studiów związany z amatorskim i zawodowym ruchem śpiewaczym. Wielokrotnie, jako juror, brał udział w przeglądach i konkursach śpiewaczych, a także ogólnopolskich konkursach wokalnych (m.in. w Ogólnopolskim Konkursie Wokalistyki Operowej im. Adama Didura w Bytomiu).
Od 1984 do 2012 roku był wykładowcą na Podyplomowym Studium Chórmistrzowskim przy Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, od 1994 roku pełniąc tam funkcję kierownika Studium.
Był czynnym i wieloletnim działaczem Oddziału Śląskiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr (obecnie Śląski Związek Chórów i Orkiestr), pełniąc w latach 1968 – 1975 funkcję dyrektora artystycznego.
W latach 1979 – 1981 oraz 1982 – 1987 pełnił funkcję prezesa katowickiego oddziału Związku Kompozytorów Polskich, do którego należał od 1958 roku.
Dorobek kompozytorski Józefa Świdra obejmuje ponad 300 utworów chóralnych, trzy opery (Magnus, Wit Stwosz, Bal baśni), wiele dzieł oratoryjno-kantatowych (m.in. Tryptyk Powstańczy, Legnickie Oratorium, Kantata Maryjna) oraz liczne utwory instrumentalne (m.in. Koncert fortepianowy, Koncert na sopran i orkiestrę, Koncert na 4 instrumenty dęte, perkusję i smyczki, Mała symfonia na orkiestrę dętą, Suita na akordeon i orkiestrę smyczkową, Ewokacje na fortepian i orkiestrę smyczkową, Koncert na gitarę i kwartet smyczkowy).
Dzieła kompozytora publikowały wydawnictwa polskie i zagraniczne, m.in. Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Carus-Verlag, Verlag Dohr, Edition Ferrimontana (Niemcy), Gentry Publications (USA), Molenaar Edition (Holandia).
Był autorem kilku przekładów i rozpraw teoretycznych, między innymi o Arnoldzie Schönbergu, Albercie Schweitzerze, Christophie Willibaldzie Glucku i Olivierze Messiaenie.

ANDRZEJ NIKODEMOWICZ

Partnerzy: Fundacja PZU, STOART- Związek Artystów Wykonawców, Towarzystwo Muzyczne im. H. Wieniawskiego w Lublinie, Klasztor oo. Dominikanów w Lublinie

Patroni medialni: TVP Kultura, TVP3 Lublin, Radio Lublin, Kurier Lubelski, Dziennik Wschodni, Gość Niedzielny.

Projekt Fonie Lublina realizowany jest dzięki wsparciu Miasta Lublin.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

EnglishPolish