Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków Oddział Lubelski

Fonie Lublina 2021

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Artyści

foto. M. Panasiuk

Kwartet Teleion

Zespół tworzą kameraliści – soliści i koncertmistrzowie orkiestry Filharmonii Lubelskiej, orkiestry Senza Batutta i orkiestr kameralnych. Ich drogi artystyczne skrzyżowały się w 2015 roku, kiedy rozpoczęli współpracę w Zespole Muzyki Dawnej Senza Batutta, grając na instrumentach historycznych. Ich muzyczna pasja i zamiłowanie do kameralistyki sprawiły, że postanowili
spróbować sił również jako kwartet smyczkowy. W 2019 roku powstał Kwartet Teleion. Jest młodym zespołem, ale w jego skład wchodzą muzycy z dużym doświadczeniem artystycznym, dzięki czemu kwartet posiada szeroki repertuar.

Tomasz Kusiak, skrzypce

Urodzony w Lublinie, absolwent OSM im. K. Lipińskiego w klasie skrzypiec prof. Franciszka Falgera. W 1992 r. ukończył z wynikiem bardzo dobrym studia na Wydziale Instrumentalnym Akademii Muzycznej w Krakowie. Kształcił się w klasie prof. Ariadny Lwowicz-Pawłowskiej i prof.Roberta Kabary Swoje umiejętności pogłębiał na kursach mistrzowskich pod kierunkiem Franco Fisha i Grigorija Żyslina. Już podczas studiów nawiązał współpracę z Capellą Cracoviensis i Filharmonią Krakowską. W 1992 r. podjął pracę w Orquestra Sinfonica Portuguesa w Lisbonie. Od roku 1993 jest muzykiem – solistą Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie, od 1994 pełni funkcję prowadzącego grupę II skrzypiec. Współpracował ponadto m.in. z warszawską orkiestrą Camerata Academia, orkiestrą Teatru Muzycznego w Lublinie, Cameratą Lubelską, Orkiestrą Trybunału Koronnego, występował pod batutą wybitnych dyrygentów jak Philipp Herreweghe, Roland Bader, Jan Krenz, Antoni Wit, Kazimierz Kord ,Wojciech Rodek i inni. Wielokrotnie koncertował za granicą jako muzyk orkiestrowy i kameralista. W latach 2013-2019 pięciokrotnie odbył tournée po Chinach z European Johann Strauss Orchestra. Występował jako solista z Orkiestrą Filharmonii Lubelskiej i Orkiestrą Trybunału Koronnego. Wykonywał również recitale z fortepianem lub organami. Jest muzykiem Kwartetu Lubelskiego z którym zagrał wiele koncertów w Polsce i za granicą oraz nagrał płytę CD „Millenium”.W 2020 roku był pomysłodawcą założenia Kwartetu smyczkowego Filharmonii Lubelskiej ,w którym gra II skrzypce. Od roku 2013 pełni funkcję koncertmistrza Orkiestry Trybunału Koronnego.

Magdalena Maciąg, skrzypce

Naukę gry na skrzypcach rozpoczęła w wieku lat sześciu w Ogólnokształcącej szkole muzycznej im. K.Lipińskiego w Lublinie-mieście rodzinnym. Kontynuowała ją następnie na Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy w klasie skrzypiec Prof. J. Kaliszewskiej i dr B. Siarkiewicza. Na przestrzeni wszystkich tych lat rozwijała dodatkowo swoje umiejętności biorąc udział w licznych kursach międzynarodowych w Polsce i za granicą: Łańcut, Frombork, Kozłówka, Zamość, Puławy, Przemyśl, Lehrte(Niemcy), gdzie doskonaliła swój warsztat u światowej sławy profesorów: R. Szreder, M. Trojanowski, W. Wiłkomirska, K. Levin, T. Gadzina, W. Kwaśny, M. Baranowski.

Laureatka konkursów regionalnych (Zamość, Lublin) oraz finalistka ogólnopolskich (Wrocław, Kraków, Warszawa). Dwukrotnie otrzymała stypendium Prezydenta Miasta Lublina. Za popularyzację kultury odznaczona została Medalem Prezydenta Miasta Lublin oraz Dyplomem Uznania Marszałka Województwa Lubelskiego. Praktykę estradową rozwijała w kraju i za granicą (Chiny, Japonia, Niemcy) głównie jako solistka, ale również jako kameralistka i muzyk orkiestrowy współpracując okresowo z Toruńską Orkiestrą Symfoniczną, orkiestrą kameralną Baltica Neopolis (Szczecin), Filharmonią Lubelską oraz Teatrem Muzycznym w Lublinie

Obecnie naucza gry na skrzypcach w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. I. J. Paderewskiego w Chełmie. Aktywnie koncertuje z artystami zrzeszonymi w Stowarzyszeniu Polskich Artystów Muzyków (oddział lubelski) na terenie Polski i za granicą.

Irina Stukaszina-Gąsior, skrzypce

Urodziła się w Kazachastanie. Lata dziecięce spędziła w Tbilisi i Moskwie. Edukację muzyczną rozpoczęła w wieku 8 lat w Szkole Muzycznej w Prużanach w klasie skrzypiec prof. N. Kantorowicz. Naukę kontynuowała w Szkole Talentów przy Akademii Muzycznej w Mińsku w klasie skrzypiec prof. L. Kolos, a później w Akademii Muzycznej w Mińsku w klasie skrzypiec prof. R. Kriwel. W latach 1987-1990 pracowała w grupie I skrzypiec w Orkiestrze Symfonicznej w Wołgogradzie pod dyrekcją Eduarda Serova – laureata Międzynarodowego Konkursu Dyrygenckiego Herberta von Karajana w Berlinie. Od 1991 roku jest związana z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie, gdzie od 1998 roku pełniła funkcję II Koncertmistrza, od 2013 – Koncertmistrza. Aktywnie koncertuje jako solista, kameralista i muzyk orkiestrowy w kraju i za granicą: Białoruś, Rosja, Ukraina, Litwa, Łotwa, Estonia, Dania, Szwecja, Finlandia, Niemcy, Austria, Włochy, San Marino, Korea Południowa. Dokonała wielu nagrań studyjnych, radiowych i telewizyjnych. Jest nauczycielem dyplomowanym klasy skrzypiec w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. K. Lipińskiego w Lublinie, gdzie przez kilka lat pełniła funkcję kierownika sekcji instrumentów strunowych. Wielokrotnie odznaczana i nagradzana przez Dyrekcję Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie i władze miasta.

Katarzyna Czerniawska, altówka

Urodziła się w Lublinie. W 2005 roku ukończyła Akademię Muzyczną im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w klasie altówki prof. Ireny Albrecht. W latach 2004-2005 pracowała w Państwowej Operze Bałtyckiej, a w latach 2003-2009 była członkiem Orkiestry Kameralnej Hanseatica oraz Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus. Od 2006 roku związana jest głównie z instytucjami kulturalnymi Lublina, m. in. z Filharmonią im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie, Ogólnokształcącą Szkołą Muzyczną I i II st. im. Karola Lipińskiego, Teatrem Muzycznym w Lublinie (2006 r.). Poza grą w orkiestrze symfonicznej bardzo ceni sobie kameralistykę, którą zainteresowała się bliżej na studiach. Swoje pasje do muzyki kameralnej rozwija grając w kwartecie smyczkowym i orkiestrze kameralnej (m.in. Orkiestrze Trybunału Koronnego). Jako kameralistka i solistka bierze udział w rozmaitych festiwalach i koncertach (m.in. Gdańska Wiosna Muzyczna, Festiwal Radia Francuskiego w Montpellier, Rottweiler Sommersprossen, Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym). Jest gotowa na wszelkie wyzwania muzyczne, które stawia sobie współpracując z różnymi formacjami muzycznymi, nie tylko związanymi z muzyką klasyczną. W swoim dorobku artystycznym posiada nagrania koncertów dla telewizji, nagrania studyjne do filmów i seriali, muzykę graną na żywo do spektakli teatralnych. Bierze udział w nagraniach artystów i grup muzycznych polskiej sceny muzycznej. Od 2009 roku uczy w klasie altówki w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. im. Karola Lipińskiego w Lublinie. W 2019 roku odznaczona Medalem Honorowym Zasłużony dla Województwa Lubelskiego. Obecnie jest prowadzącą grupę altówek w Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie. Gra na mistrzowskiej altówce Jana Bobaka z 2012 roku.

Piotr Ścirka, kontrabas

Naukę gry na kontrabasie rozpoczął w wieku 14 lat.
W 1992 r. ukończył Szkołę Muzyczną I i II st. Im. T. Szeligowskiego w Lublinie.
W 1997 r. ukończył Akademię Muzyczną im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy w klasie Prof. W. Kurzawy.
Od 1996 r. pracuje w Filharmonii Lubelskiej na stanowisku muzyk solista, od 2003 sprawuj funkcje inspektora orkiestry.
Współpracuje z zespołami orkiestrowymi m.in.: Orkiestrą Trybunału
Koronnego w Lublinie, Orkiestrą Teatru Muzycznego w Lublinie również z formacjami muzyki rozrywkowej Standard Brass Band i Kwartet Salonowy.
Od 1997r.pracuje w Szkole Muzycznej I i II st. im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie gdzie wykształcił i wychował kilkunastu lubelskich kontrabasistów, wielu z nich kontynuowało naukę na Akademiach Muzycznych w Warszawie, Krakowie i Bydgoszczy.

Maciej Hankus, flet

flecista, solista Orkiestry Filharmonii Lubelskiej im. Henryka Wieniawskiego, prowadzący grupę instrumentów dętych drewnianych.
Ukończył z wyróżnieniem Państwową Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. Stanisława Moniuszki w Bielsku – Białej. Jest absolwentem Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie fletu prof. Kazimierza Moszyńskiego – dyplom z wyróżnieniem.
Swoje umiejętności doskonalił, uczestnicząc w lekcjach mistrzowskich prowadzonych przez wybitnych pedagogów takich jak: Jean-Pierre Rampal, Julius Baker, János Bálint, Philippe Bernold, Mirjam Nastasi, Lorant Kovacs, Jiri Valek, Benedek Csalog. Brał udział w projektach orkiestrowych Internationale Bachakademie Stuttgart pod kierunkiem Helmuth’a Rilling’a.
Jest laureatem Polskiego Festiwalu Fletowego w Sieradzu, Konkursu Instrumentów Dętych w Dąbrowie Górniczej, półfinalistą Międzynarodowego Konkursu Fletowego w Krakowie. Za swoje osiągnięcia artystyczne otrzymał Stypendium Ministra Kultury i Sztuki, Stypendium Twórcze Prezydenta Miasta Bielsko-Biała, stypendium Internationale Music Academie Prag – Wien – Budapest i stypendium Fundacji Okada. W 2019 roku wyróżniony został Medalem Marszałka Województwa Lubelskiego za zasługi dla województwa lubelskiego.
W latach 2002-2006 doświadczenie zawodowe zdobywał pracując jako pierwszy flecista Orkiestry Teatru Muzycznego w Lublinie i współpracując z Płocką Orkiestrą Symfoniczną. Od 2006 roku zajmuje stanowisko pierwszego flecisty Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Lubelskiej im. Henryka Wieniawskiego oraz współtworzy Orkiestrę Trybunału Koronnego.
Koncertuje jako solista, kameralista i muzyk orkiestrowy. Angażuje się w programy kulturalne i edukacyjne, propagujące muzykę klasyczną wśród młodego pokolenia.
Odnosi sukcesy pedagogiczne jako nauczyciel dyplomowany Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie. Jego uczniowie zdobywają nagrody i wyróżnienia na konkursach o zasięgu regionalnym, makroregionalnym i ogólnopolskim.

Stanisław Siedlaczek, perkusja

Perkusista.
Lubi hałasować na wszystkim, co znajdzie w swoim zasięgu.
Najlepiej na bębnach – tych znanych i tych egzotycznych.
Do Filharmonii stara się dojechać rowerem.
Wolne chwile spędza w lesie, gdzie opukuje drzewa i nasłuchuje ptaków.

foto. M. Panasiuk

Agnieszka Schulz-Brzyska, fortepian

Naukę rozpoczętą w lubelskiej Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. w klasie fortepianu Mieczysława Dawidowicza kontynuowała w Akademii Muzycznej im. Fr. Chopina w Warszawie w klasie fortepianu prof. Kazimierz Gierżoda i kameralistyki prof. Mai Nosowskiej. Brała udział w licznych kursach pianistycznych. Pracowała pod kierunkiem prof. Ryszarda Baksta, Tatiany Szebanowej, Jean-Claude’a van den Eyndena, Oliviera Gardon Miała również okazję doskonalić swoją interpretację utworów Witolda Lutosławskiego pod okiem samego Mistrza Po ukończeniu studiów rozpoczęła pracę w PSM I i II st. im. Fryderyka Chopina w Warszawie oraz Ambasadzie Amerykańskiej jako urzędnik konsularny. Zdecydowała o powrocie do rodzinnego Lublina, gdzie poza działalnością artystyczną poświęciła się również pracy pedagogicznej jako adiunkt w Instytucie Muzykologii KUL,
a także jako dyplomowany nauczyciel Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im. K. Lipińskiego i Szkoły Muzycznej I i II st. im. I. J. Paderewskiego w Chełmie. W 2005 r. ukończyła Podyplomowe Studia Kameralistyki na Wydziale Fortepianu, Klawesynu i Organów Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, a także podyplomowe studia w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie na kierunku Zarządzanie Oświatą. W roku 2010 Akademia Muzyczna w Krakowie nadała jej tytuł doktora habilitowanego sztuk muzycznych. Stale współpracuje z najważniejszymi instytucjami kulturalnymi Miasta Lublin, w tym z Filharmonią Lubelską im. H. Wieniawskiego grając solo, kameralnie i jako muzyk orkiestry. W tejże Filharmonii wykonała szereg koncertów edukacyjnych obejmujących zróżnicowany repertuar od kompozycji narodowych inspirowanych folklorem, przez reprezentatywne dzieła literatury barokowej, mistrzów klasycyzmu, utwory romantyków aż po utwory współczesne.. Szczególnie dba
o promowanie muzyki zapomnianej. Zarejestrowała płytę z młodzieńczymi utworami A. Nikodemowicza, dla wytwórni DUX, a także jest autorką monografii dotyczącej tego kompozytora pt. “A. Nikodemowicz – Klasyczny romantyk współczesności” nie zaprzestała kultywowania muzyki polskiej, a w szczególności kompozytorów lubelskich. Jako pracownik naukowy na stanowisku adiunkt w Instytucie Nauk o Sztuce Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II bierze udział w międzynarodowych konferencjach. Promuje muzykę polską poza granicami Polski, szczególnie tę zapomnianą- J. Wieniawskiego. Utrwaliła na płycie również utwory P. Zborowskiego oraz prawykonania pieśni B. Wallka-Walewskiego, St. Wielhorskiego, St. Niewiadomskiego, K. Sikorskiego, w 2020 nagrała dla Acte Prèalable solową płytę z kompozycjami J. Wieniawskiego.
Będąc odznaczoną medalem “Zasłużony Działacz Kultury”, “Medalem Prezydenta Miasta Lublin” oraz srebrną odznaką SPAM intensywnie działa na polu krzewienia kultury wśród osób o utrudnionym do niej dostępie organizując charytatywne koncerty dla dzieci i seniorów. Za swoje dokonania na polu szerzenia polskiej kultury muzycznej w roku 2019 była nominowana do nagrody „Za Upowszechnianie Kultury”, otrzymała Odznakę Honorową. „Zasłużony Dla Kultury Polskiej”, a także Srebrny Krzyż Zasługi

Grzegorz Biegas, fortepian

Studiował w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, uzyskując dyplom w klasie fortepianu prof. Eugeniusza Knapika (1990-1995). W 2002 roku ukończył studia podyplomowe w klasie fortepianu prof. Józefa Stompla. Obecnie jest profesorem Katedry Kameralistyki w macierzystej uczelni. Jego działalność artystyczna skupia się głównie na muzyce kameralnej, ze szczególnym uwzględnieniem literatury wokalnej. Jako korepetytor i pedagog uczestniczył w wielu kursach wokalnych i kameralnych, m.in. w Bückeburgu, Wiedniu, Dusznikach-Zdroju, Katowicach, Radzyniu Podlaskim, Nowym Sączu, Wrocławiu, Gdańsku, Sosnowcu, Pekinie, Louisville, współpracując z takimi pedagogami, dyrygentami i reżyserami, jak: Irena Argustiene, Walter Berry, Henryka Januszewska-Stańczyk, Helena Łazarska, Bogusław Makal, Eugeniusz Sąsiadek, Leopold Spitzer, Daniel Weeks, Ingrid Kremling, Michał Znaniecki, Michael Ramach, Michał Klauza, Rudolf Piernay, Izabella Kłosińska, Włodzimierz Zalewski. Jako akompaniator towarzyszył solistom w wielu konkursach wokalnych w kraju i za granicą, m.in. w Bilbao, Karlovych Varach, Wiedniu, Oslo, Parnu, Sion, Trnavie, Vráblach, Düsseldorfie, Bydgoszczy, Dusznikach-Zdroju, Katowicach, Łodzi, Nowym Sączu, Krakowie, Dublinie, Włoszakowicach, Warszawie, Gliwicach i Wrocławiu, gdzie wielokrotnie nagradzany był za najlepszy akompaniament, otrzymując m.in. nagrodę specjalną im. Jerzego Lefelda. W charakterze kameralisty występował na wielu krajowych i zagranicznych koncertach oraz festiwalach muzycznych (Europa, USA, Argentyna, Chiny), współpracując z wieloma znakomitymi śpiewakami. Dokonał licznych nagrań dla PR i TVP oraz na CD, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki polskiej (Kwartet d-moll op. 8 Zygmunta Noskowskiego, Pieśni żartobliwe Henryka Czyża, arie Józefa Poniatowskiego, Pieśni Witolda Lutosławskiego, Preludia dziecięce Edwarda Bogusławskiego, Pieśni Mieczysława Weinberga). W latach 2005-2012 był prodziekanem Wydziału Wokalno-Instrumentalnego, obecnie pełni funkcję prorektora Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.

foto. M. Żaboklicki

Juliusz Goniarski, fortepian

Urodzony w 1994 w Warszawie w muzycznej rodzinie, naukę gry na fortepianie rozpoczął w wieku 7 lat. Jest absolwentem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w klasie prof. Jerzego Sterczyńskiego, a obecnie kontynuuje studia muzyczne w Folkwang Universitat der Kunste w Essen w klasie prof. Henri Sigfridssona.
Odnosił liczne sukcesy na scenach krajowych i zagranicznych, występował na wielu krajowych i zagranicznych scenach (m.in. Belgia, Włochy,Niemcy). Podczas wielu kursów i lekcji mistrzowskich uczył się pod kierunkiem wybitnych pianistów w Polsce i za granicą, m.in.: prof. A. Jasińskiego, prof. J. Stompla, prof. P. Gililova, prof. I. Schepsa, czy prof. P. Palecznego.
Jego repertuar obejmuje dzieła zarówno barokowe, klasyczne, romantyczne, jak i współczesne.

Piotr Sałajczyk, fortepian

pianista, kameralista, pedagog. Przez krytyków zaliczany do grona najwybitniejszych polskich wykonawców swojej generacji. Laureat nagrody fonograficznej Fryderyk oraz nagrody Orfeusz, przyznanej „za wybitne kreacje wykonawcze muzyki polskiej”.
Artysta został nominowany do Paszportów Polityki „za wrażliwość i inteligencję, z którymi podchodzi do zapominanego na naszych estradach repertuaru”, a w kręgu jego zainteresowań pozostaje zarówno muzyka najnowsza jak i nieznana muzyka polskiego romantyzmu. W 2017 na rynku ukazał się czteropłytowy album, na którym zarejestrował komplet dzieł fortepianowych Juliusza Zarębskiego. Rok później pianista podjął się rejestracji wszystkich dzieł Władysława Żeleńskiego przeznaczonych na fortepian (m. in. Koncertu fortepianowego z towarzyszeniem orkiestry Sinfonia Varsovia). Nagrania ukażą się na rynku na początku 2021 roku.
Artysta ma na swoim koncie liczne prawykonania muzyki współczesnej, współpracuje m.in. z Apollon Musagete Quartet, Royal String Quartet, Hashtag Ensemble, Piotrem Pławnerem, Joanną Freszel, Agatą Zubel i Kwartetem Śląskim. Z tym ostatnim zespołem nagrał Kwintet fortepianowy Mieczysława Wajnberga (Fryderyk 2018), co stało się początkiem jego fascynacji tym kompozytorem. Jest współtwórcą formacji kameralnej Wajnberg Trio. W centrum swoich zainteresowań stawia osobę i twórczość Karola Szymanowskiego, w 2018 roku objął funkcję wiceprezesa Towarzystwa im. K. Szymanowskiego w Zakopanem.
Pianista prowadzi bogate życie koncertowe (występy z Filharmonią Narodową, NOSPR, Sinfonią Varsovia, Sinfonią Iuventus, AUKSO, Sinfoniettą Cracovia, festiwale w kraju i za granicą: Warszawska Jesień, Beijing Modern Music Festival, Musica Polonica Nova, Budapesztańska Wiosna, Sommets Musicaux de Gstaad, Musique et Neige, Kwartet Śląski i jego goście, Festiwal Prawykonań NOSPR, Festiwal Pianistyki Polskiej w Słupsku, Usedomer Musikfestival, Lubomirski Festival). W jego bogatej dyskografii można zdnaleźć płyty nagrane dla wytwórni DUX, CD Accord, Haenssler, CPO i Naxos, które wielokrotnie zdobywały wyróżnienia w kraju i za granicą (Maestro Pianiste, Pizzicato Supersonic, 5 de Diapason, La Clef Res Musica cztery nominacje do Fryderyków, płyta miesiąca Opera Nederland, , nominacja do International Classical Music Awards 2020). Nagrywał również dla Programu 2 Polskiego Radia, belgijskiej rozgłośni Musiq3, Deutschlandradio czy HR2. Dla Polskiego Wydawnictwa Muzycznego zrealizował z orkiestrą AUKSO nagranie Concertino Władysława Szpilmana w ramach projektu PWM „100 na 100”.
Pianista bierze także udział w wielu przedsięwzięciach filmowych i teatralnych. Nagrał wraz z NOSPR fragmenty Koncertu fortepianowego Andrzeja Panufnika do ścieżki dźwiękowej ostatniego filmu A. Wajdy Powidoki, występował z Krzysztofem Globiszem na scenie w spektaklu „Poezja i muzyka czasu rewolucji”. W 2019 roku na zaproszenie Zbigniewa Preisnera wziął udział w Preisner’s Music, gali z okazji jubileuszu kompozytora.
Piotr Sałajczyk prowadzi klasę fortepianu w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, której jest absolwentem w klasie fortepianu prof. Józefa Stompla. Studia uzupełniał w Mozarteum w Salzburgu pod kierunkiem prof. Pavla Gililova.. Był również pianistą Sommerakademie Salzburg.

Kamil Turczyn, fortepian

Urodzony w Lublinie, gdzie ukończył Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną I i II st. im. K. Lipińskiego w klasie fortepianu dr hab. Agnieszki Schulz–Brzyskiej. Jest absolwentem studiów pianistycznych w klasie prof. Andrzeja Tatarskiego w Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu. Ukończył także z wyróżnieniem muzykologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.
Muzykuje kameralnie, współpracując z wieloma instrumentalistami i wokalistami, zdobywając wyróżnienia i nagrody za akompaniament. Brał udział w licznych kursach pianistycznych u znakomitych profesorów. Współpracuje z Filharmonią im. H. Wieniawskiego w Lublinie, Teatrem Muzycznym w Lublinie oraz orkiestrą Sinfonietta Polonia w Poznaniu, jak również chórami w ramach Akademii Chóralnej – Śpiewająca Polska. Jest nauczycielem i kierownikiem sekcji instrumentów klawiszowych w OSM I i II st. im. K. Lipińskiego w Lublinie i PSM I i II st. im. W. Lutosławskiego w Krasnymstawie.
Występował w kraju i za granicą z repertuarem solowym, jak i kameralnym. W 2016 roku wspólnie z Małgorzatą Grzegorzewicz-Rodek i Jakubem Gąską, dokonał prawykonania wszystkich cykli pieśni Józefa Wieniawskiego w Lublinie. W kręgu jego zainteresowań jest teoria muzyki oraz muzyka improwizowana. Kamil Turczyn jest stypendystą The Solti Foundation z Waterloo (Belgia), Prezydenta Miasta Lublina oraz Marszałka Województwa Lubelskiego.

Stanisław Maryjewski, organy

Urodził się w Lublinie. Ukończył Państwową Szkołę Muzyczną IIo w klasie organów dr Jadwigi Kowalskiej oraz Instytut Muzykologii na Wydziale Teologii KUL w klasie organów specjalnych prof. Jarosława Wróblewskiego. Kształcił się również na Wydziale Fortepianu, Klawesynu i Organów w klasie organów tego samego pedagoga na Uniwersytecie Muzycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Jest pierwszym organistą Archikatedry Lubelskiej, członkiem Komisji ds. Muzyki Kościelnej oraz wykładowcą Studium Organistowskiego w Lublinie. Stanisław Maryjewski ma w swoim repertuarze utwory od muzyki dawnej po współczesność. Ze szczególnym upodobaniem wykonuje literaturę francuską i polską przełomu XIX i XX w. oraz improwizacje. Uczestniczył w kilku kursach mistrzowskich. W 2006 r. zdobył IV miejsce w konkursie kompozytorskim organizowanym przez Koło Naukowe Studentów IM KUL oraz wyróżnienie na Studenckim Międzynarodowym Konkursie Organowym w Ružomberoku (Słowacja, 2009). Nagrał dwadzieścia cztery płyty z muzyką organową. Jest także autorem muzyki do wielu pieśni i nabożeństw. Koncertował w ośrodkach muzycznych w kraju i za granicą. Jako akompaniator współpracuje na stałe z solistami i zespołami.

Ewa Biegas, sopran

Jest absolwentką Katowickiej Akademii Muzycznej w klasie    prof. J. Ballarina oraz wiedeńskiego Universitat  fur Musik und Darstellende Kunst w klasie prof. H. Łazarskiej , laureatką wielu prestiżowych międzynarodowych konkurów wokalnych oraz stypendystką Rządu Austrii, Szwajcarskiej Fundacji Thyll-Dur i Rządu Rzeczypospolitej Polskiej. Wśród nagrań artystki znajdują się m.in.” Monbar” I. F. Dobrzyńskiego -partia Donny Marii (Polskie Radio -dyr. Ł. Borowicz), „Legenda Bałtyku”  F. Nowowiejskiego – partia Bogny (Polskie Radio- dyr. Ł. Borowicz), “Canzoni d’amore” E. Bogusławskiego (Radio Katowice – dyr. M. Kaniowska), „Loteria na mężów” K. Szymanowskiego – partia Sary (Polskie Radio – dyr. M. Klauza), ”Chantefleurs et chantefables” oraz  „20 kolęd” W. Lutosławskiego , a także pieśni  G. Fitelberga op21, 22  (Acte Prealable), Te Deum A. Dvoraka (Pamplona Symfoni Orchestra – dyr. A. Wit) (Naxos).   W 1999  roku zadebiutowała partią Lady Billows na deskach   wiedeńskiej Studiobuhne w operze „Albert Herring ” B. Brittena. Od 2004 współpracuje z Operą Krakowską, gdzie zaśpiewała Halkę w „Halce”, Rozalindę w „Zemście nietoperza”, Małgorzatę w „Fauście”, Mimi w „Cyganerii”, Lizę w „Damie Pikowej”, Cio- Cio San w „Butterfly” , Tatianę w „Eugeniuszu Onieginie”, Ariadnę w „Ariadnie na Naxos”, Fata Morganę w „Miłości  do trzech pomarańczy”. Podczas  wieczoru inaugurującego otwarcie nowej siedziby  Opery Krakowskiej wykonała partię Joanny w „Diabłach z Loudun” K. Pendereckiego. Występowała także na deskach Teatru Wielkiego Opery Narodowej, Bałtyckiej, Śląskiej , Łódzkiej i Bydgoskiej. W roku 2009 w Wiedeńskiej Kammeroper śpiewała partię Miss Wingrave w operze Brittena „Owen Wingrave”. Występowała podczas światowej premiery „Missa pro pace” W. Kilara w St. Patrick Cathedral w Nowym Yorku oraz Musikvereins Goldnen Saal w Wiedniu biorąc udział Gali Operowej z okazji  wejścia Polski do Unii Europejskiej. Wykonała także „III Symfonię pieśni żałosnych” H. M. Góreckiego podczas Schlezwig- Holstein Musik Festival oraz VIII Symfonię  K. Pendereckiego pod dyrekcją kompozytora w Teatro del Maggio we Florencji. W sezonie artystycznym 2011/2012 zadebiutowała na  deskach Opery w Montrealu  partią Księżnej w operze A. Dvoraka „Rusałka” pod batutą J. Keenan   oraz  Teatro Colon partią Hagith w operze „Hagith” K. Szymanowskiego pod dyrekcją B. Bronnimanna  w reżyserii M. Znanieckiego. W Buenos Aires wzięła także udział w projekcie muzycznym „Des Conocidos” w reżyserii M. Znanieckiego wykonując    „Hymny” K.  Szymanowskiego oraz cykl „Niebo w ogniu”  P. Perkowskiego natomiast w ramach projektu „Jutropera” uczestniczyła w realizacji  „W poszukiwaniu Leara:Verdi” wykonując partię Kordelii. W 2015 debiutowała partią Tosci w operze „Tosca” G. Pucciniego w Operze Opavskiej otrzymując  nominację do Nagrody Muzycznej za  najlepszą partię pierwszoplanową roku. W 2017roku zadebiutowała partią Leonory w operze „Moc przeznaczenia”  G. Verdiego, a w 2018 partią Silvy Varescu w operetce „Księżniczka Czardasza” E. Kalmana na deskach Opery Śląskiej. W tym samym roku wzięła udział w prapremierze opery A. Nowaka „Ahat Ili” wcielając się w partię  „Ereszkigal” . W 2017 roku odbyła tourné po Niemczech wykonując Pasję Łukaszową K. Pendereckiego pod dyrekcją A. Wita. W roku 2019 kreowała partię Tytanii w operze H. Purcela „The Fary Queen” na Festiwalu Muzycznym w Wunzhen w Chinach. Obok repertuaru operowego i oratoryjnego wykonuje także cykle pieśni . Od 2005 wykładowca Akademii Muzycznej im. Karola  Szymanowskiego w Katowicach obecnie na stanowisku adiunkta dr hab. , od 2019r pełni funkcję dziekana wydziału Wokalno-Aktorskiego.

foto. M. Panasiuk

Aleksandra Bubicz-Mojsa, sopran

Jest absolwentką Akademii Muzycznej w Gdańsku w klasie śpiewu prof. Bożeny Porzyńskiej (dyplom z wyróżnieniem). Po studiach kontynuowała naukę u cenionych artystów, takich jak: Ingrid Kremling, Zdzisława Donat, Ileana Cotrubas, Julia Hamari, Roland Hermann, Kałudi Kałudow, Andreas Orłowitz i inni. Brała udział w licznych kursach wokalnych: London Master Classes (1994), Schleswig — Holstein Musik Festival (1997), Rheingau Musik Festival (1998, 1999) i inne. Dysponuje głosem koloraturowym. W latach 1993-2013 była solistką Warszawskiej Opery Kameralnej. Z zespołem tym wielokrotnie występowała, m.in. w operach W. A. Mozarta: „Czarodziejski flet”, „Dyrektor teatru”, „Uprowadzenie z Seraju”, „Wesele Figara”, a także w produkcjach oper barokowych i współczesnych, m.in.: H. Purcell „Dydona i Eneasz”, Z. Rudziński „Antygona”. Wzięła udział w cyklu koncertów organizowanych przez WOK, m.in. „Mielczewski znany i nieznany” (1998-2000, Zamek Królewski w Warszawie, rejestracja na płytach CD). W latach 1998-2010 wielokrotnie uczestniczyła w zagranicznych tournćes Warszawskiej Opery Kameralnej (Niemcy, Francja, Szwajcaria, Hiszpania, Holandia, Liban, Japonia). W kwietniu 2018 współpracowała z WOK kreując partię Konstancji w „Uprowadzeniu z Seraju” . W latach 2003-2006 współpracowała z Operą Narodową w Rydze na Łotwie, gdzie wykonywała partię Królowej Nocy. W latach 2006-2010 współpracowała z Teatrem Wielkim — Operą Narodową w Warszawie w produkcji: W. A. Mozart „W krainie
Czarodziej skiego fletu” — partia Królowej Nocy. Brała także udział w tournćes zagranicznych Teatru Muzycznego w Łodzi (Niemcy 2005, 2006), Opery Śląskiej w Bytomiu (Niemcy 2007). Przez wiele lat współpracowała także: z Filharmonią Lubelską, Operą Dolnośląską we Wrocławiu, Operą Krakowską, Teatrem Muzycznym w Lublinie, Filharmonią Sudecką w Wałbrzychu, Chórem Akademickim Uniwersytetu Warszawskiego, Orkiestrą Trybunału Koronnego i innymi. Współpracowała z takimi dyrygentami jak: Mieczysław Nowakowski, Tadeusz Wicherek, Ruben Silva, Tadeusz Karolak, Łukasz Borowicz, Przemysław Stanisławski, Dariusz Mikulski, Andrzej Knap, Kai Bumann, Tomasz Bugaj i inni. W 2003 r. wykonała recital wokalny z Trio Włodzimierza Nahornego w ramach Jazz Smart Music Festiwal (Zamość, Warszawa). Posiada w swym dorobku nagrania telewizyjne: dla TV Polonia (1998) oraz dla TVP 3 (2003). Obecnie w dalszym ciągu prowadzi działalność koncertową w kraju i zagranicą (koncerty muzyki kameralnej, recitale np. Londyn – 2015 Schubert Festival w British Schubert Society, Lwów — 2016, 2017, 2018 – Muzeum Salomei Kruszelnickiej, Teatr Zankoweckiej, College im. Lutkiewicza, 2015, 2016, 2017, 2018 koncerty w Lublinie, Warszawie, Łodzi itp.). W marcu 2019 wystąpiła w roli Hanny w premierowym spektaklu „NIE TAKI STRASZNY DWÓR — opera w pigułce”. Jest to wersja skrócona „Strasznego dworu” St. Moniuszki. Spektakl odbył się w Teatrze Muzycznym w Lublinie. W 2020 roku nagrała ścieżkę dźwiękową sopranu do spektaklu „O sole mio czyli nikt nie kocha tak jak tenor” , którego premiera odbyła się w kwietniu 2021 w Teatrze Komedia w Warszawie. W latach 1997-2011 była pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie, a w latach 2009-2011 kierownikiem Zakładu Kształcenia Wokalnego Instytutu Muzyki WA UMCS. Od października 2011 prowadzi klasę śpiewu solowego na Wydziale Wokalno-Aktorskim Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Lodzi. W 2021 roku otrzymała tytuł profesora zwyczajnego.

Dorota Szostak-Gąska, mezzosopran

Absolwentka (dyplom z wyróżnieniem) Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w klasie śpiewu solowego prof. Magdaleny Krzyńskiej oraz Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie prof. Ewy Iżykowskiej. Stypendystka Istituto Superiore di Studi Musicali “Achille Peri” w Reggio Emilia we Włoszech, a także Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Debiutowała jako Dydona w operze „Dydona i Eneasz” H. Purcella w Operze Nova w Bydgoszczy. W tym samym teatrze operowym wystąpiła jako Hrabina w operetce „Wiedeńska krew” J. Straussa w ramach II Operowego Forum Młodych przy XVI Bydgoskim Festiwalu Operowym. W ramach III OFM kreowała postać tytułową w operze Suor Angelica G. Pucciniego.
Od 2013 związana jako solistka z Teatrem Muzycznym w Lublinie, gdzie występuje jako Sylva w „Księżniczce czardasza” I. Kalmana, Mercedes w operze „Carmen” G. Bizeta, Flora w operze „La Traviata” G. Verdiego, II Dama w „Czarodziejskim flecie” W. A. Mozarta, Jadwiga w operze „Straszny dwór” S. Moniuszki, Orlovsky w „Zemście nietoperza” J. Straussa, Tangolita w „Balu w Savoyu” P. Abrahama, Mi w „Krainie uśmiechu” F. Lehara, Cajtla w musicalu „Skrzypek na dachu” J. Bocka, Madzia w farsie muzycznej „Porwanie Sabinek” F. i P. von Schonthan, Diana w musicalu „Ania z Zielonego Wzgórza” Z. Karneckiego, Gała w bajce muzycznej Calineczka J. Bacy oraz bierze udział w koncertach: Wielki szczęścia łut, Miłość zdrada i kłopoty, Queens of opera, Bajkolandia, Czy można w taką noc…zakochać się?
Od 2016 współpracuje również z Mazowieckim Teatrem Muzycznym im. J. Kiepury w Warszawie.
Występowała w Filharmonii im. H. Wieniawskiego Lublinie, Filharmonii Pomorskiej im. I. J.Paderewskiego Bydgoszczy, w NOSPR w Katowicach, z Toruńską Orkiestrą Symfoniczną, a także w Teatro Valli w Reggio Emilia we Włoszech. Brała udział w Festiwalu im. J. Kiepury w Krynicy Zdroju (2013), V Festiwalu Wokalnym Belcanto 2007 w Nałęczowie, gdzie otrzymała nagrodę specjalną, Festiwalu Spotkań Kultur w Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie, Festiwalu Face to Face w Teatrze Muzycznym w Poznaniu. Finalistka i laureatka nagrody specjalnej ufundowanej przez Alicję Węgorzewską podczas V Konkursu Wykonawstwa Muzyki Operetkowej i Musicalowej im. I. Borowickiej w Krakowie.
Ukończyła Mistrzowskie Kursy Wokalne prowadzone przez Maestrę Helenę Łazarską, Teresę Żylis-Gara, Anitę Garanča, Paula Esswooda, Ewę Iżykowską, Franca D’Ambrosio a także I Profesjonalny Kurs Interpretacji Muzyki Operetkowej i Musicalowej w Krynicy Zdroju.
Zajmuje się również pracą pedagogiczną prowadząc klasę śpiewu solowego w Szkole Muzycznej I i II st. im. T. Szeligowskiego w Lublinie oraz zajęcia z emisji głosu w Akademii Teatralno-Wokalnej Jerzego Turowicza w Lublinie.

foto. M. Panasiuk

Robert Mojsa, tenor

Absolwent Akademii Muzycznej w Warszawie – klasa śpiewu prof. K. Pustelaka, od wielu lat związany z Warszawską Operą Kameralną. Po studiach dokształcał się na mistrzowskich kursach Petera Tschaplika, Kałudi Kałudowa, Jerzego Artysza, Romana Werlińskiego, Dariusza Grabowskiego i innych. Dysponuje głosem lirico-spintowym, co daje mu możliwość sięgania po wszechstronny repertuar (od Mozarta i Donizettiego po Pucciniego i Wagnera). Ma na swoim koncie szereg występów w kraju i zagranicą. Współpracował ze znanymi orkiestrami i dyrygentami. W 2001 roku odbył tournée zagraniczne po krajach Beneluksu z Filharmonią Świętokrzyską, śpiewając „Requiem” Mozarta pod batutą Szymona Kawalli. W roku 2002 dał solowy recital pieśni na Festiwalu „Le Sonoritả Riservate” w Sassari (Włochy). Artysta zaśpiewał również premierę „Requiem f-moll” Michała Szulika w niemieckim Überlingen (2005). W 2003 w ramach współpracy z Operą Piastowską, wielokrotnie wykonał partię Abdalla w operze „Nabucco” (Zielona Góra, Opole, Wrocław) pod batutą Marka Tracza. W 2006 r odbył z łódzkim Teatrem Muzycznym tournée koncertowe po Niemczech z operą „Czarodziejski flet” partia (partia Zbrojnego i II Kapłana) pod kierownictwem muzycznym Andrzeja Knapa. W lipcu 2007 wykonał w Olsztynie „Wielką Mszę h-moll” J. S. Bacha pod batutą Janusza Wilińskiego. W latach 2004 – 2008 oraz 2018-2020 w ramach pracy na etacie w WOK wielokrotnie uczestniczył w tournée po Japonii (2004 i 2006), Niemczech, Francji, Hiszpanii, Libanie. Śpiewał partię Górala w „Halce wileńskiej” na festiwalu moniuszkowskim w WOK a także w Wilnie (2019). Nagranie warszawskie spektaklu wyemitowane zostało w roku 2019 w TVP Kultura. W październiku 2015 wystąpił w Londynie z koncertem arii i pieśni na festiwalu Schubertiade w The Schubert Society of Britain, zaś we wrześniu 2016 wykonał prapremierowe utwory współczesnych kompozytorów: Conrada Stevena „Heathrose” oraz Jerzego Mądrawskiego „W malinowym chruśniaku” w ramach V Międzynarodowego Festiwalu Andrzeja Nikodemowicza w Lublinie. W latach 2017 -19 wielokrotnie występował podczas koncertów zagranicznych na Ukrainie (Lwów – Muzeum Salomei Kruszelnickiej, Teatr Zankoweckiej, College Muzyczny im. Ludkiewicza, Akademia Muzyczna, Łuck – Akademia Muzyczna Leczi Ukrainki). Od 2017 roku śpiewak współpracuje z Teatrem Muzycznym w Lublinie (Homonay w „Baronie Cygańskim”, Damazy i Miecznik w skróconej wersji „Strasznego dworu”, Monostatos w „Czarodziejskim flecie”). W 2020 roku zaśpiewał arię Cavaradossiego z opery „Tosca” G. Pucciniego w jednym z odcinków Snack Opera – serii koncertów zrealizowanych z inicjatywy WOK przez Jerzego Snakowskiego.

Autorzy słowa o muzyce

foto. M. Sachadyn

Kinga Krzymowska-Szacoń, autor słowa o muzyce

doktor nauk humanistycznych, absolwentka Instytutu Muzykologii KUL oraz Instytutu Matematyki i Informatyki KUL, od 2014 r. adiunkt w Katedrze Polifonii Religijnej ( Instytut Nauk o Sztuce) Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, sekretarz redakcji “Roczników Humanistycznych” (z. 13: “Muzykologia”), członek Komitetu Redakcyjnego leksykonu Polish Music. Polish Composers 1918-2010. Autorka monografii, artykułów i haseł encyklopedycznych dotyczących twórczości kompozytorów polskich. Uczestniczyła w międzynarodowych konferencjach naukowych (m.in. w Durham i Salonikach). Współpracowała z Filharmonią im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie oraz Dzielnicowym Domem Kultury “Bronowice”. Jako członek Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków bierze udział w projektach poświęconych muzyce polskiej, przygotowując towarzyszące koncertom prelekcje.

foto. Marcin Lieber

Andrzej Gładysz, autor słowa o muzyce

Pochodzi z Tuchowa (woj. małopolskie). Absolwent Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Tarnowie (2005). Historyk, muzykolog. W 2015 r. obronił doktorat z nauk humanistycznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, pracuje jako adiunkt w Katedrze Instrumentologii Instytutu Nauk o Sztuce oraz Pracowni Wojskowo-Historycznej Instytutu Historii KUL. Prowadzi bogatą działalność naukową i artystyczną (wokalną oraz konferansjerską).
Jako muzykolog podejmuje zagadnienia z zakresu historii muzyki oraz instrumentologii (szczególne hobby stanowi rola instrumentów w dawnym wojsku polskim). Uczestniczy w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych i publikuje efekty swoich badań. Jest autorem ponad 100 artykułów naukowych i haseł encyklopedycznych, m.in. w serii „Studia Organologica”, „Rocznikach Teologicznych”, „Studia Liturgica”, „Encyklopedii Katolickiej” oraz „Encyklopedii 100-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II”, redaktorem 6 publikacji, członkiem redakcji „Przeglądu Historyczno-Wojskowego”.
Dużą wagę przywiązuje do popularyzacji wiedzy o muzyce, którą realizuje przede wszystkim przez działalność konferansjerską. Swoim słowem poprzedzał koncerty w Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie, wydarzenia artystyczne z udziałem Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków Oddziału Lubelskiego oraz Chóru Akademickiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II podczas krajowych i zagranicznych tournée zespołu. Autor scenariuszy i koncepcji koncertów, eventów i audycji muzycznej, stale współpracujący z organizowaną w Filharmonii Lubelskiej „Akademią Muzyki i Plastyki”.
Obdarzony oryginalnym ciepłym głosem o dużej skali (tenorowej i barytonowej), z powodzeniem odnajduje się zarówno w repertuarze poważnym, jak i rozrywkowym.
Od początku studiów związany z Chórem Akademickim KUL, z którym występuje jako solista na koncertach zespołu w Polsce i za granicą (większość krajów Europy oraz Argentyna, Korea Płd., Meksyk). Uczestniczył w nagraniu kilku płyt CD zespołu, m.in. wykonując partie solowe.
W latach 2010-2018 związany z Teatrem Muzycznym w Lublinie, początkowo jako artysta chóru, z czasem również jako solista. Od 2017 roku współpracuje również z warszawskimi impresariatami: Sceną Gwiazd i MS Promotion. W latach 2013-2019 solista Chóru Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie. Jako solista koncertował również z Krzesimirem Dębskim, dokonując ukraińskiego prawykonania „Oratorium Wołyńskiego” w 2018 r. w Archikatedrze Lwowskiej. Występował także u boku Krzysztofa Cugowskiego. Posiada w swoim repertuarze bogaty wybór muzyki patriotycznej i ludowej oraz przebojów 20-lecia międzywojennego i lat 60-80 XX w.
Animator kultury, aktywnie angażujący się w życie artystyczne Lublina w zakresie historii i kultury muzycznej. Prezes Stowarzyszenia Rekosntrukcji Historycznej „Wrzesień 39”, wiceprezes „Stowarzyszenia na rzecz kultury polskiej „Poloniana””.

Karol Rzepecki, autor słowa o muzyce

Karol Rzepecki – doktor nauk humanistycznych w zakresie historii – muzykologii. Autor rozprawy pt.: Józef Wieniawski (1837-1912) – epoka, człowiek i dzieło. Studium historyczno-muzykologiczne. Jego zainteresowania skupiają się wokół kultury muzycznej Lublina w okresie zaborów, a także zapomnianej twórczości kompozytorów polskich XIX wieku. Jest autorem publikacji z zakresu historii muzyki polskiej, jak również edycji źródłowych rękopisów Józefa Wieniawskiego, Raula Koczalskiego i Władysława Brankiewicza. Współpracuje z wytwórnią fonograficzną Acté Prealable, instytucjami kulturalnymi i ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą.

EnglishPolish