Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków Oddział Lubelski

Fonie Lublina 2021

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Artyści

fot. Magdalena Panasiuk

Kwartet Teleion

Zespół tworzą kameraliści – soliści i koncertmistrzowie orkiestry Filharmonii Lubelskiej, orkiestry Senza Batutta i orkiestr kameralnych. Ich drogi artystyczne skrzyżowały się w 2015 roku, kiedy rozpoczęli współpracę w Zespole Muzyki Dawnej Senza Batutta, grając na instrumentach historycznych. Ich muzyczna pasja i zamiłowanie do kameralistyki sprawiły, że postanowili
spróbować sił również jako kwartet smyczkowy. W 2019 roku powstał Kwartet Teleion. Jest młodym zespołem, ale w jego skład wchodzą muzycy z dużym doświadczeniem artystycznym, dzięki czemu kwartet posiada szeroki repertuar.

Piotr Ścirka, kontrabas

Naukę gry na kontrabasie rozpoczął w wieku 14 lat.
W 1992 r. ukończył Szkołę Muzyczną I i II st. Im. T. Szeligowskiego w Lublinie.
W 1997 r. ukończył Akademię Muzyczną im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy w klasie Prof. W. Kurzawy.
Od 1996 r. pracuje w Filharmonii Lubelskiej na stanowisku muzyk solista, od 2003 sprawuj funkcje inspektora orkiestry.
Współpracuje z zespołami orkiestrowymi m.in.: Orkiestrą Trybunału
Koronnego w Lublinie, Orkiestrą Teatru Muzycznego w Lublinie również z formacjami muzyki rozrywkowej Standard Brass Band i Kwartet Salonowy.
Od 1997r.pracuje w Szkole Muzycznej I i II st. im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie gdzie wykształcił i wychował kilkunastu lubelskich kontrabasistów, wielu z nich kontynuowało naukę na Akademiach Muzycznych w Warszawie, Krakowie i Bydgoszczy.

Maciej Hankus, flet

flecista, solista Orkiestry Filharmonii Lubelskiej im. Henryka Wieniawskiego, prowadzący grupę instrumentów dętych drewnianych.
Ukończył z wyróżnieniem Państwową Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. Stanisława Moniuszki w Bielsku – Białej. Jest absolwentem Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie fletu prof. Kazimierza Moszyńskiego – dyplom z wyróżnieniem.
Swoje umiejętności doskonalił, uczestnicząc w lekcjach mistrzowskich prowadzonych przez wybitnych pedagogów takich jak: Jean-Pierre Rampal, Julius Baker, János Bálint, Philippe Bernold, Mirjam Nastasi, Lorant Kovacs, Jiri Valek, Benedek Csalog. Brał udział w projektach orkiestrowych Internationale Bachakademie Stuttgart pod kierunkiem Helmuth’a Rilling’a.
Jest laureatem Polskiego Festiwalu Fletowego w Sieradzu, Konkursu Instrumentów Dętych w Dąbrowie Górniczej, półfinalistą Międzynarodowego Konkursu Fletowego w Krakowie. Za swoje osiągnięcia artystyczne otrzymał Stypendium Ministra Kultury i Sztuki, Stypendium Twórcze Prezydenta Miasta Bielsko-Biała, stypendium Internationale Music Academie Prag – Wien – Budapest i stypendium Fundacji Okada. W 2019 roku wyróżniony został Medalem Marszałka Województwa Lubelskiego za zasługi dla województwa lubelskiego.
W latach 2002-2006 doświadczenie zawodowe zdobywał pracując jako pierwszy flecista Orkiestry Teatru Muzycznego w Lublinie i współpracując z Płocką Orkiestrą Symfoniczną. Od 2006 roku zajmuje stanowisko pierwszego flecisty Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Lubelskiej im. Henryka Wieniawskiego oraz współtworzy Orkiestrę Trybunału Koronnego.
Koncertuje jako solista, kameralista i muzyk orkiestrowy. Angażuje się w programy kulturalne i edukacyjne, propagujące muzykę klasyczną wśród młodego pokolenia.
Odnosi sukcesy pedagogiczne jako nauczyciel dyplomowany Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie. Jego uczniowie zdobywają nagrody i wyróżnienia na konkursach o zasięgu regionalnym, makroregionalnym i ogólnopolskim.

Stanisław Siedlaczek, perkusja

Perkusista.
Lubi hałasować na wszystkim, co znajdzie w swoim zasięgu.
Najlepiej na bębnach – tych znanych i tych egzotycznych.
Do Filharmonii stara się dojechać rowerem.
Wolne chwile spędza w lesie, gdzie opukuje drzewa i nasłuchuje ptaków.

Agnieszka Schulz-Brzyska, fortepian

Naukę rozpoczętą w lubelskiej Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. w klasie fortepianu Mieczysława Dawidowicza kontynuowała w Akademii Muzycznej im. Fr. Chopina w Warszawie w klasie fortepianu prof. Kazimierz Gierżoda i kameralistyki prof. Mai Nosowskiej. Brała udział w licznych kursach pianistycznych. Pracowała pod kierunkiem prof. Ryszarda Baksta, Tatiany Szebanowej, Jean-Claude’a van den Eyndena, Oliviera Gardon Miała również okazję doskonalić swoją interpretację utworów Witolda Lutosławskiego pod okiem samego Mistrza Po ukończeniu studiów rozpoczęła pracę w PSM I i II st. im. Fryderyka Chopina w Warszawie oraz Ambasadzie Amerykańskiej jako urzędnik konsularny. Zdecydowała o powrocie do rodzinnego Lublina, gdzie poza działalnością artystyczną poświęciła się również pracy pedagogicznej jako adiunkt w Instytucie Muzykologii KUL,
a także jako dyplomowany nauczyciel Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im. K. Lipińskiego i Szkoły Muzycznej I i II st. im. I. J. Paderewskiego w Chełmie. W 2005 r. ukończyła Podyplomowe Studia Kameralistyki na Wydziale Fortepianu, Klawesynu i Organów Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, a także podyplomowe studia w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie na kierunku Zarządzanie Oświatą. W roku 2010 Akademia Muzyczna w Krakowie nadała jej tytuł doktora habilitowanego sztuk muzycznych. Stale współpracuje z najważniejszymi instytucjami kulturalnymi Miasta Lublin, w tym z Filharmonią Lubelską im. H. Wieniawskiego grając solo, kameralnie i jako muzyk orkiestry. W tejże Filharmonii wykonała szereg koncertów edukacyjnych obejmujących zróżnicowany repertuar od kompozycji narodowych inspirowanych folklorem, przez reprezentatywne dzieła literatury barokowej, mistrzów klasycyzmu, utwory romantyków aż po utwory współczesne.. Szczególnie dba
o promowanie muzyki zapomnianej. Zarejestrowała płytę z młodzieńczymi utworami A. Nikodemowicza, dla wytwórni DUX, a także jest autorką monografii dotyczącej tego kompozytora pt. “A. Nikodemowicz – Klasyczny romantyk współczesności” nie zaprzestała kultywowania muzyki polskiej, a w szczególności kompozytorów lubelskich. Jako pracownik naukowy na stanowisku adiunkt w Instytucie Nauk o Sztuce Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II bierze udział w międzynarodowych konferencjach. Promuje muzykę polską poza granicami Polski, szczególnie tę zapomnianą- J. Wieniawskiego. Utrwaliła na płycie również utwory P. Zborowskiego oraz prawykonania pieśni B. Wallka-Walewskiego, St. Wielhorskiego, St. Niewiadomskiego, K. Sikorskiego, w 2020 nagrała dla Acte Prèalable solową płytę z kompozycjami J. Wieniawskiego.
Będąc odznaczoną medalem “Zasłużony Działacz Kultury”, “Medalem Prezydenta Miasta Lublin” oraz srebrną odznaką SPAM intensywnie działa na polu krzewienia kultury wśród osób o utrudnionym do niej dostępie organizując charytatywne koncerty dla dzieci i seniorów. Za swoje dokonania na polu szerzenia polskiej kultury muzycznej w roku 2019 była nominowana do nagrody „Za Upowszechnianie Kultury”, otrzymała Odznakę Honorową. „Zasłużony Dla Kultury Polskiej”, a także Srebrny Krzyż Zasługi

Grzegorz Biegas, fortepian

Studiował w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, uzyskując dyplom w klasie fortepianu prof. Eugeniusza Knapika (1990-1995). W 2002 roku ukończył studia podyplomowe w klasie fortepianu prof. Józefa Stompla. Obecnie jest profesorem Katedry Kameralistyki w macierzystej uczelni. Jego działalność artystyczna skupia się głównie na muzyce kameralnej, ze szczególnym uwzględnieniem literatury wokalnej. Jako korepetytor i pedagog uczestniczył w wielu kursach wokalnych i kameralnych, m.in. w Bückeburgu, Wiedniu, Dusznikach-Zdroju, Katowicach, Radzyniu Podlaskim, Nowym Sączu, Wrocławiu, Gdańsku, Sosnowcu, Pekinie, Louisville, współpracując z takimi pedagogami, dyrygentami i reżyserami, jak: Irena Argustiene, Walter Berry, Henryka Januszewska-Stańczyk, Helena Łazarska, Bogusław Makal, Eugeniusz Sąsiadek, Leopold Spitzer, Daniel Weeks, Ingrid Kremling, Michał Znaniecki, Michael Ramach, Michał Klauza, Rudolf Piernay, Izabella Kłosińska, Włodzimierz Zalewski. Jako akompaniator towarzyszył solistom w wielu konkursach wokalnych w kraju i za granicą, m.in. w Bilbao, Karlovych Varach, Wiedniu, Oslo, Parnu, Sion, Trnavie, Vráblach, Düsseldorfie, Bydgoszczy, Dusznikach-Zdroju, Katowicach, Łodzi, Nowym Sączu, Krakowie, Dublinie, Włoszakowicach, Warszawie, Gliwicach i Wrocławiu, gdzie wielokrotnie nagradzany był za najlepszy akompaniament, otrzymując m.in. nagrodę specjalną im. Jerzego Lefelda. W charakterze kameralisty występował na wielu krajowych i zagranicznych koncertach oraz festiwalach muzycznych (Europa, USA, Argentyna, Chiny), współpracując z wieloma znakomitymi śpiewakami. Dokonał licznych nagrań dla PR i TVP oraz na CD, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki polskiej (Kwartet d-moll op. 8 Zygmunta Noskowskiego, Pieśni żartobliwe Henryka Czyża, arie Józefa Poniatowskiego, Pieśni Witolda Lutosławskiego, Preludia dziecięce Edwarda Bogusławskiego, Pieśni Mieczysława Weinberga). W latach 2005-2012 był prodziekanem Wydziału Wokalno-Instrumentalnego, obecnie pełni funkcję prorektora Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.

Ewa Biegas, sopran

Jest absolwentką Katowickiej Akademii Muzycznej w klasie    prof. J. Ballarina oraz wiedeńskiego Universitat  fur Musik und Darstellende Kunst w klasie prof. H. Łazarskiej , laureatką wielu prestiżowych międzynarodowych konkurów wokalnych oraz stypendystką Rządu Austrii, Szwajcarskiej Fundacji Thyll-Dur i Rządu Rzeczypospolitej Polskiej. Wśród nagrań artystki znajdują się m.in.” Monbar” I. F. Dobrzyńskiego -partia Donny Marii (Polskie Radio -dyr. Ł. Borowicz), „Legenda Bałtyku”  F. Nowowiejskiego – partia Bogny (Polskie Radio- dyr. Ł. Borowicz), “Canzoni d’amore” E. Bogusławskiego (Radio Katowice – dyr. M. Kaniowska), „Loteria na mężów” K. Szymanowskiego – partia Sary (Polskie Radio – dyr. M. Klauza), ”Chantefleurs et chantefables” oraz  „20 kolęd” W. Lutosławskiego , a także pieśni  G. Fitelberga op21, 22  (Acte Prealable), Te Deum A. Dvoraka (Pamplona Symfoni Orchestra – dyr. A. Wit) (Naxos).   W 1999  roku zadebiutowała partią Lady Billows na deskach   wiedeńskiej Studiobuhne w operze „Albert Herring ” B. Brittena. Od 2004 współpracuje z Operą Krakowską, gdzie zaśpiewała Halkę w „Halce”, Rozalindę w „Zemście nietoperza”, Małgorzatę w „Fauście”, Mimi w „Cyganerii”, Lizę w „Damie Pikowej”, Cio- Cio San w „Butterfly” , Tatianę w „Eugeniuszu Onieginie”, Ariadnę w „Ariadnie na Naxos”, Fata Morganę w „Miłości  do trzech pomarańczy”. Podczas  wieczoru inaugurującego otwarcie nowej siedziby  Opery Krakowskiej wykonała partię Joanny w „Diabłach z Loudun” K. Pendereckiego. Występowała także na deskach Teatru Wielkiego Opery Narodowej, Bałtyckiej, Śląskiej , Łódzkiej i Bydgoskiej. W roku 2009 w Wiedeńskiej Kammeroper śpiewała partię Miss Wingrave w operze Brittena „Owen Wingrave”. Występowała podczas światowej premiery „Missa pro pace” W. Kilara w St. Patrick Cathedral w Nowym Yorku oraz Musikvereins Goldnen Saal w Wiedniu biorąc udział Gali Operowej z okazji  wejścia Polski do Unii Europejskiej. Wykonała także „III Symfonię pieśni żałosnych” H. M. Góreckiego podczas Schlezwig- Holstein Musik Festival oraz VIII Symfonię  K. Pendereckiego pod dyrekcją kompozytora w Teatro del Maggio we Florencji. W sezonie artystycznym 2011/2012 zadebiutowała na  deskach Opery w Montrealu  partią Księżnej w operze A. Dvoraka „Rusałka” pod batutą J. Keenan   oraz  Teatro Colon partią Hagith w operze „Hagith” K. Szymanowskiego pod dyrekcją B. Bronnimanna  w reżyserii M. Znanieckiego. W Buenos Aires wzięła także udział w projekcie muzycznym „Des Conocidos” w reżyserii M. Znanieckiego wykonując    „Hymny” K.  Szymanowskiego oraz cykl „Niebo w ogniu”  P. Perkowskiego natomiast w ramach projektu „Jutropera” uczestniczyła w realizacji  „W poszukiwaniu Leara:Verdi” wykonując partię Kordelii. W 2015 debiutowała partią Tosci w operze „Tosca” G. Pucciniego w Operze Opavskiej otrzymując  nominację do Nagrody Muzycznej za  najlepszą partię pierwszoplanową roku. W 2017roku zadebiutowała partią Leonory w operze „Moc przeznaczenia”  G. Verdiego, a w 2018 partią Silvy Varescu w operetce „Księżniczka Czardasza” E. Kalmana na deskach Opery Śląskiej. W tym samym roku wzięła udział w prapremierze opery A. Nowaka „Ahat Ili” wcielając się w partię  „Ereszkigal” . W 2017 roku odbyła tourné po Niemczech wykonując Pasję Łukaszową K. Pendereckiego pod dyrekcją A. Wita. W roku 2019 kreowała partię Tytanii w operze H. Purcela „The Fary Queen” na Festiwalu Muzycznym w Wunzhen w Chinach. Obok repertuaru operowego i oratoryjnego wykonuje także cykle pieśni . Od 2005 wykładowca Akademii Muzycznej im. Karola  Szymanowskiego w Katowicach obecnie na stanowisku adiunkta dr hab. , od 2019r pełni funkcję dziekana wydziału Wokalno-Aktorskiego.

Autorzy słowa o muzyce

fot. Mieczysław Sachadyn

Kinga Krzymowska-Szacoń, autor słowa o muzyce

doktor nauk humanistycznych, absolwentka Instytutu Muzykologii KUL oraz Instytutu Matematyki i Informatyki KUL, od 2014 r. adiunkt w Katedrze Polifonii Religijnej ( Instytut Nauk o Sztuce) Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, sekretarz redakcji “Roczników Humanistycznych” (z. 13: “Muzykologia”), członek Komitetu Redakcyjnego leksykonu Polish Music. Polish Composers 1918-2010. Autorka monografii, artykułów i haseł encyklopedycznych dotyczących twórczości kompozytorów polskich. Uczestniczyła w międzynarodowych konferencjach naukowych (m.in. w Durham i Salonikach). Współpracowała z Filharmonią im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie oraz Dzielnicowym Domem Kultury “Bronowice”. Jako członek Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków bierze udział w projektach poświęconych muzyce polskiej, przygotowując towarzyszące koncertom prelekcje.

fot. Marcin Liber

Andrzej Gładysz, autor słowa o muzyce

Pochodzi z Tuchowa (woj. małopolskie). Absolwent Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Tarnowie (2005). Historyk, muzykolog. W 2015 r. obronił doktorat z nauk humanistycznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, pracuje jako adiunkt w Katedrze Instrumentologii Instytutu Nauk o Sztuce oraz Pracowni Wojskowo-Historycznej Instytutu Historii KUL. Prowadzi bogatą działalność naukową i artystyczną (wokalną oraz konferansjerską).
Jako muzykolog podejmuje zagadnienia z zakresu historii muzyki oraz instrumentologii (szczególne hobby stanowi rola instrumentów w dawnym wojsku polskim). Uczestniczy w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych i publikuje efekty swoich badań. Jest autorem ponad 100 artykułów naukowych i haseł encyklopedycznych, m.in. w serii „Studia Organologica”, „Rocznikach Teologicznych”, „Studia Liturgica”, „Encyklopedii Katolickiej” oraz „Encyklopedii 100-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II”, redaktorem 6 publikacji, członkiem redakcji „Przeglądu Historyczno-Wojskowego”.
Dużą wagę przywiązuje do popularyzacji wiedzy o muzyce, którą realizuje przede wszystkim przez działalność konferansjerską. Swoim słowem poprzedzał koncerty w Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie, wydarzenia artystyczne z udziałem Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków Oddziału Lubelskiego oraz Chóru Akademickiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II podczas krajowych i zagranicznych tournée zespołu. Autor scenariuszy i koncepcji koncertów, eventów i audycji muzycznej, stale współpracujący z organizowaną w Filharmonii Lubelskiej „Akademią Muzyki i Plastyki”.
Obdarzony oryginalnym ciepłym głosem o dużej skali (tenorowej i barytonowej), z powodzeniem odnajduje się zarówno w repertuarze poważnym, jak i rozrywkowym.
Od początku studiów związany z Chórem Akademickim KUL, z którym występuje jako solista na koncertach zespołu w Polsce i za granicą (większość krajów Europy oraz Argentyna, Korea Płd., Meksyk). Uczestniczył w nagraniu kilku płyt CD zespołu, m.in. wykonując partie solowe.
W latach 2010-2018 związany z Teatrem Muzycznym w Lublinie, początkowo jako artysta chóru, z czasem również jako solista. Od 2017 roku współpracuje również z warszawskimi impresariatami: Sceną Gwiazd i MS Promotion. W latach 2013-2019 solista Chóru Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie. Jako solista koncertował również z Krzesimirem Dębskim, dokonując ukraińskiego prawykonania „Oratorium Wołyńskiego” w 2018 r. w Archikatedrze Lwowskiej. Występował także u boku Krzysztofa Cugowskiego. Posiada w swoim repertuarze bogaty wybór muzyki patriotycznej i ludowej oraz przebojów 20-lecia międzywojennego i lat 60-80 XX w.
Animator kultury, aktywnie angażujący się w życie artystyczne Lublina w zakresie historii i kultury muzycznej. Prezes Stowarzyszenia Rekosntrukcji Historycznej „Wrzesień 39”, wiceprezes „Stowarzyszenia na rzecz kultury polskiej „Poloniana””.

Karol Furtak, autor słowa o muzyce

Absolwent studiów muzykologicznych w specjalizacji teoria muzyki i krytyka muzyczna (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, tytuł pracy dyplomowej: Symfonie Jana Krenza w kontekście przemian stylistycznych polskiej muzyki symfonicznej). Sekretarz Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków Oddział Lubelski, manager.

Aktywnie działa jako dziennikarz i krytyk muzyczny. Związany był z Magazynem MEAKultura,

w ktorym pełnił funkcję redaktora prowadzącego dział felietony. Ponadto artykuły jego autorstwa publikowane są w prasie regionalnej (Kurier Lubelski, Panorama Lubelska) i ogólnopolskiej (m.in. Ruch Muzyczny, Twoja Muza i Muzyka 21), a obejmują szeroki zakres tematyczny od recenzji i felietonów po artykuły naukowe i popularno-naukowe często promujące mało znanych w Polsce kompozytorów takich jak B. Maritnů, J. Janulytė czy H. Melcer – Szczawiński. Jego prace znalazły się w publikacjach Twórczość kompozytorów słowiańskich I poł. XX w. (red. K Krzymowska-Szacoń, Lublin 2017), 100 lat muzycznej emigracji – leksykon polskich kompozytorów emigracyjnych 1918-2018 (wg koncepcji M. Wieczorek, Warszawa 2018) czy Proffesional challenges of vocal pedagog in the 21st century (red. P. Łykowski i M. Kolasa- Hladikova, Wrocław 2019).

Furtak jest również organizatorem wydarzeń muzycznych. Na co dzień współpracuje w tej materii ze SPAM Oddział Lubelski, w którym współtworzył programy koncertów Dźwiękowe pejzaże da camera, czy cyklu Fonie Lublina realizowanych we wspołpracy z Urzędem Miasta Lublin. Ponadto był współautorem kilku projektów organizowanych w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki (m.in. Muzyka źródłem inspiracji) i projektu Od Moniuszki do Starszych Panów (Kultura Dostępna 2018). W trakcie studiów brał udział jako prelegent i organizator w sesjach naukowych. Poza Lublinem, pojawia się także jako autor słowa o muzyce i prelegent, współpracując m.in. z Sinfonia Varsovia (cykl Letnie koncerty na Grochowskiej 2017), Międzynarodowym Festiwalem im. G. G. Gorczyckiego (2018) i Letnim Festiwalem Muzycznym w Kutnie (2017). Znalazł się także w komitecie organizacyjnym Konkursu Polskich Krytyków Muzycznych „KROPKA”.

Zawodowo interesuje się zagadnieniami związanymi z historią, estetyką i technikami kompozytorskimi muzyki XIX i XX wieku (gł. I połowy) oraz krytyką muzyczną i jej rolą w procesach kształtowania kultury, również współczesnej.

EnglishPolish